Фирма „Аква Мип” ЕООД е от 15 год. на строителния пазар в гр. Варна. Основна дейност е външно и вътрешно ВиК строителство, проектиране и изграждане и на ВиК инсталации и системи, отводняване, поддръжка и ремонт на съществуващи обекти, саниране и реновиране. Успешно изпълнява инфраструктурни проекти, дренажни системи, извършва монтаж на мазнинозадържатели, каломаслоулавители, отводнителни системи, локални пречиствателни станции,поливни системи, помпи и хидрофорни уредби, монтаж на битова арматура и санитарен фаянс, изграждане на ревизионни шахти.


Пробиване отвори с диаметър до Ф500. Съставя и остойностява количествени сметки, изготвя линейни графици за СМР, екзекутиви. Екипа и техническото ръководство на фирмата се състои от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен опит в изграждането на хотели от семеен тип, търговски центрове, сгради с обществено предназначение, жилищни кооперации, еднофамилни къщи. Може да разчитате на нашия професионализъм, технично и конструктивно мислене в извънредни и аварийни ситуации.


За изпълнението на проектите разполагаме със със собствен багер, специализирани машини и оборудване, предназначени точно за този вид дейност. Наш приоритет са качествено и бързо изпълнение на възложените обекти. Стремим се към инженеринг, предлагане на алтернативни и нестандартни решения с цел оптимизиране на работния процес. Проявяваме коректност и лоялност към клиентите си и фирмите, с които си сътрудничим. Работим с вносители и доставчици, утвърдили се на българския пазар, както и с контрагенти, разполагащи със специализирана тежка механизация. Прилагаме всички съвременни материали и технологии, доказали се в европейската строителна практика. Стремежът ни е да се утвърдим като име на пазара в извършване на ВиК услуги, както и да сме конкурентноспособни на водещите в този сектор фирми.


 

За консултация с наш специалист...

Намерете ни на картата