Аква Мип ЕООД

Изграждане, ремонт и поддръжка на ревизионни шахти

Изграждане на ревизионни шахти

Всяка собственост, свързана с канализационната система на градската среда чрез гравитационна канализационна система, трябва да има ревизионна шахта. Всичката отпадна вода, която изтича от къщата, се зауства в канализационната мрежа през тази ревизионна шахта. Тя обикновено се намира в границите на имота. Ревизионната шахта се използва както за достъп и поддръжка, така и за потвърждаване, че канализационната система в сградата работи правилно. Ако в имота има преливане на канализацията, се извършва проверка на ревизионната шахта, за да се определи дали преливането се дължи на запушване на канализационните тръби, или на блокиране на градската канализационна мрежа


Ремонт, подмяна и поддръжка на ревизионни шахти

Аква Мип ЕООД е лидер в изграждането, ремонта и поддръжката на ревизионни шахти. Всички изградени ревизионни шахти са направени по предварителен проект, който отговаря на БДС и ISO: 9001.


За повече информация се свържете с нас на посочените контакти!

 

За консултация с наш специалист...

Намерете ни на картата